ยินดีต้อนรับสู่งานบริการ
  หลังการขาย
 
  » จำหน่ายเครื่องมือวัดใน
      งานอุตสาหกรรมทุกยี่ห้อ
 
 
  » ซ่อมเครื่องมือวัดในงาน
      อุตสาหกรรมทุกยี่ห้อ
 
 
  » สอบเทียบเครื่องมือวัดใน
     งานอุตสาหกรรมทุกยี่ห้อ
 
 
   
 
    Tel :  +666 2239-5459
             +663 8065-116-8

    Fax : +663806-5119
    Email : info@mig.co.th
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
     
  เกี่ยวกับเรา  
 
 
     
 
“มืออาชีพ ได้มาตรฐาน ทันเวลา พัฒนาต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”
 
     
 
     บริษัท เมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด นำเข้า - จำหน่ายเครื่องมือวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด บริการหลังการขาย, บริการให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 
 
     
 
 
     
     
 
   บริษัท เมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่129/251
หมู่ 1 ถ.หนองยายบู่-ศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในงานสอบเทียบและบริการหลังการขาย สร้างความเชื่อมั่นตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อให้เผยแพร่ความรู้ และเป็นการยกระดับบุคลากร
ให้มีจิตสำนึก และเข้าใจในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือโดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มุ่งมั่นที่จะประยุกต์ใช้และขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า
ทีมงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ สร้างโอกาสในการแข่งขันและ
รองรับการขยายงานของอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบาย คุณภาพ ในราคาคุ้มค่าและเป็นธรรม
แก่ลูกค้า
 
     
     
 
 
     
  บริษัท เมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด 
MEASUREMENT INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 

155/36 M.7, Soi 20, Sriracha-Noang Kho Rd., Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel.062-239-5459,(663)806-5116-8,  Fax.(663)806-5119,  E-mai
l : smas@mig.co.thwww.mig.co.th
Current Pageid = 123